Popüler tarayıcılarda kullanım standart şekli

Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0

Nerede:

  • Cache-Control HTTP 1.1
  • Pragma HTTP 1.0
  • Expires 0 ve GMT formatında tarihi

Web Sayfaları (HTML)

Önbeleğine almasını engellemek istediğin Web Sayfaların (HTML) <head>etiketlarinin arasına aşağıdaki kodu ekleyiniz.

<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store, must-revalidate" />
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Expires" content="0" />

.htaccess (Apache)

<IfModule mod_headers.c>
  Header set Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate"
  Header set Pragma "no-cache"
  Header set Expires 0
</IfModule>

Java Servlet

response.setHeader("Cache-Control", "no-cache, no-store, must-revalidate");
response.setHeader("Pragma", "no-cache");
response.setDateHeader("Expires", 0);

PHP

header('Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate');
header('Pragma: no-cache');
header('Expires: 0');

ASP

Response.addHeader "Cache-Control", "no-cache, no-store, must-revalidate"
Response.addHeader "Pragma", "no-cache"
Response.addHeader "Expires", "0"

ASP.NET

Response.AppendHeader("Cache-Control", "no-cache, no-store, must-revalidate");
Response.AppendHeader("Pragma", "no-cache");
Response.AppendHeader("Expires", "0");

Ruby on Rails

response.headers['Cache-Control'] = 'no-cache, no-store, must-revalidate'
response.headers['Pragma'] = 'no-cache'
response.headers['Expires'] = '0'

Python on Flask

resp.headers["Cache-Control"] = "no-cache, no-store, must-revalidate"
resp.headers["Pragma"] = "no-cache"
resp.headers["Expires"] = "0"

Google Go

responseWriter.Header().Set("Cache-Control", "no-cache, no-store, must-revalidate")
responseWriter.Header().Set("Pragma", "no-cache")
responseWriter.Header().Set("Expires", "0")